Privacywet

Voor ons gegevensbeheer zie onze DPN op www.claessierbeton.be via volgende link: https://claessierbeton.be/privacybeleid.htm

of op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.